EFC A/S - OPTIMAL ENERGISTYRING - EFC A/S energistyring
EFC A/S
CO2 udslip
Dansk udviklet og produceret CTS anlæg
Hvad sker der


Hvad sker der grad for grad

FN´s klimapanel vurderer at den globale middeltemperatur i det 21. århundrede vil stige mellem 2 – 4 grader uden begrænsning i udledningen af drivhusgasser og Sir Nicholas Stern´s rapport fra oktober 2006 forventer en temperaturstigning på helt op til 6,4 grader. Disse temperaturstigninger vil have vidtrækkende konsekvenser for både mennesker og dyr.

Temperaturstigning +1 grad

 • Smeltende gletschere ændrer vandforsyningen for 50 mio. mennesker

 • Mindre stigning i kornproduktionen i tempererede regioner

 • Mindst 300.000 mennesker dør hvert år af malaria, diaré, fejlernæring og andre klimarelaterede sygdomme

 • Vinterdødeligheden på de nordlige breddegrader mindskes

 • Mindst 10 % dyrearter på land uddør

 • Blegning af 80 % af koralrevene – for eksempel Great Barrier Reef

Temperaturstigning +2 grader

 • 5-10 % nedgang i kornproduktionen i tropisk Afrika

 • 40-60 % flere mennesker i Afrika udsættes for malaria

 • Op til 10 mio. flere mennesker berøres af oversvømmelse ved kysten

 • Stor risiko for at dyr i Arktis uddør. For eksempel isbjørnen og ren

 • Afsmeltningen af Grønlands indlandsis risikerer at nå et balancepunkt, hvor processen ikke kan vendes. Det vil på lang sigt føre til, at havene kan stige med 7 meter.

 • Begyndende risiko for at Golfstrømmens transport af varmt vand kollapser

 • Begyndende risiko for at den vestantarktiske is-kappe kollapser

Temperaturstigning +3 grader

 • Perioder med alvorlig tørke i Sydeuropa hvert 10. år

 • 1-4 mia. flere mennesker vil mangle vand. 1-5 mia. mennesker vil få mere vand og medfølgende fare for oversvømmelser

 • Yderligere 150-550 mio. mennesker vil risikere at komme til at sulte

 • 1-3 mio. flere mennesker dør af underernæring

 • 1-170 mio. flere mennesker berøres af oversvømmelser ved kysten

 • 20-50 % dyrearter uddør

 • Landbrugsproduktion på de nordlige breddegrader forbedres (ifølge én klimamodel)

 • Økosystemer i Amazonskoven kollapser (kun nogle modeller)

Temperaturstigning +4 grader

 • 15-35 % fald i Afrikas landbrugsproduktion. I dele af Australien og andre regioner må landbruget droppes

 • Op til 80 mio. flere mennesker udsættes for malaria i Afrika

 • 7-300 mio. flere mennesker berøres af oversvømmelser ved kysten

 

Temperaturstigning +5 grader

 • Risiko for at store gletschere i Himalaya forsvinder. Det vil berøre 1/4 af Kinas befolkning og flere hundrede mio. mennesker i Indien

 • Verdenshavene forsures på grund af voksende CO2-indhold. Det ødelægger marine økosystemer og muligvis fiskebestande

 • Havstigninger truer små øer, lavtliggende kystområder (Florida) og store verdensbyer som New York, London og Tokyo


Kilde: www.1tonmindre.dk
Kilde: Stern Review Report on the Economics of Climate Change.
www.occ.gov.uk/activities/stern.htm


 EFC A/SCO2 udslip